Massage på jobbet

Friskvård,motion och kroppsterapi är en personalförmån som är avdragsgill för arbetsgivaren. Syftet med förmånen är att skapa trivsel på arbetsplatsen och får inte vara en ersättning för utfört arbete. Någon direkt uttalad beloppsgräns finns dock inte angiven ,men vissa vilkor skall uppfyllas:-förmånen måste rikta sig till hela personalen.-Den ska inte kunna bytas mot kontanter.-Den får endast utgöras av ett mindre värde. Mer information finns på www.skatteverket.se.  Allt fler företag har insett att massage är en form av friskvård som lönar sig i längden. De anställda mår bättre och sjukskrivningarna minskar. Dessutom är det avdragsgillt för företaget. Även om friskvårdssatsningen kostar pengar så är den ändå företagsekonomiskt lönsam. Investerade pengar ger utdelning med råge. Personal som mår bra blir också mindre sjuka,något som annars kan bli kostsamt för företaget undersökningar visar att hela 50-70% av dem som får massage märker förbättring av sina besvär. Ungefär en av tio säger sig kunnat undvika sjukskrivning med någon enstaka dag och en av tjugo säger att det motverkat flera sjukskrvningsdagar. En fjärdedel av de tillfrågade säger dessutom att de börjat prioritera motionen mer till en följd av massagebehandlingarna..